Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №206» Дніпровської міської ради
Звіт керівника

З В І Т

завідувача Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №206» ДМР

Запольської Л.Г.

перед педагогічним колективом та громадськістю

25.06.2018 р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

 

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №206 розташований за адресою: м. Дніпро,  вул. Донецьке шосе, буд. 126, тел./факс 724-27-62, розрахований на 14 груп. На даний час в дошкільному закладі функціонує 12 груп раннього та дошкільного віку з наповнюваністю 354 дитини:     

- раннього віку(3-й рік життя) – 3 групи;

- молодшого дошкільного віку (4-й рік життя) – 3групи;

- молодшого дошкільного віку (5-й рік життя) – 3групи;

- старшого дошкільного віку – 3групи.

          Мова навчання -  українська.

  Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Педагогічний колектив дошкільного закладу працює

на підставі Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. (нова редакція)

За комплексної програмамою:

  «Дитина в дошкільні роки»  освітня програма  (науковий керівник К. Крутій);

Парціональними  програмами:

 1. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.);

2. «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист,  23 вихователя (2 вихователь знаходяться у декретній відпустці), 2 музичних керівника, 2 керівника гуртка,. Усього 31 педагог. Вакансії: практичний психолог, помічник вихователя.

 

Освітній рівень педагогів:

    з вищою освітою – 9;                                                                             

 • з середньою спеціальною освітою – 23;                   
 • кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 3;                                        
 • спеціаліст другої категорії – 1;   
 • спеціаліст першої категорії –2;                                          
 • тарифний розряд – 23;
 • звання вихователь-методист – 5.

 

Упродовж 2017-2018 навчального року навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

1. Формування національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

2. Формування розвитку морально - духовних якостей дошкільника, навичок культури спілкування як важливих чинників соціалізації особистості.

3. Продовжувати формувати у дітей дошкільного віку культуру здорового способу життя як складової їх психофізичного розвитку.

Для вирішення цих завдань в дошкільному навчальному закладі були створені наступні умови:

       планомірно проводилась робота щодо покращення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;

       • проводились семінари-практикуми, круглі столи, педагогічні наради роботу яких було спрямовано на вирішення питань оновлення змісту освітнього процесу і практичного впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Робота з організації освітнього процесу мала науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

         Методична робота з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

Вид діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична

кількість

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

3

3

100

2.

Атестація

3

3

100

3.

Самоосвіта

31

31

100

4.

Участь у підготовці та проведенні навчально-методичних заходів

31

31

100

 

                   
    

            У 2017-2018 навчальному році підвищили кваліфікацію при ДОПІПО - вихователі Охріменко О.Д., Чаплюк В.В., Бабенко  Л.С.

Атестація педагогічних працівників проводиться за Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Ведеться відповідна документація.

Наслідки атестації за 2017–2018 навчальний рік: атестовано 3 педага нашого закладу: Охріменко О.Д. (підтверджено відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «вихователь – методист»),  Чаплюк В.В. (присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист»), Бабенко  Л.С. (присвоєно педагогічне звання «вихователь-методист») .

У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників.  Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

З метою підвищення теоретичного рівня фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального року. Також проведена підписка на періодичні видання: ‹‹Дошкільне виховання››, ‹‹Дошкільний навчальний заклад››, ‹‹Вихователь методист дошкільного закладу››, ‹‹Музичний керівник››, «Психолог дошкілля»,  «Практика управління дошкільним закладом».

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня. Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди, які висвітлені на сайті нашого дитячого садка http://anddnz206.dnepredu.com/.

07.02.2018 року в дошкільному пройшло методично об’єднання вихователів закладів освіти Амур-Нижньодніпровського району «У майбутнє - через сталий стиль життя». Завідувач Запольська Лариса Григорівна розповіла про ефективність роботи ДНЗ з питань освіти для сталого розвитку. Була проведена ділова гра «Освіта для сталого розвитку в дії», майстер-класи, екскурсія по дошкільному закладу. На високому рівні професіоналізм та майстерність працівників дошкільного закладу відмітили всі гості методичного об'єднання.

У закладі забезпечується результативна робота музично естетичного спрямування. Життя дошкільників стає різнобарвним, яскравим завдяки організовано проведеним музичними керівниками Каліста І.В., Фоменко Т.А. у співпраці з вихователями   святами - осінніми, новорічними, весняними, родинними, випускними, розвагами. Активними учасниками свят і розваг стають батьки. Такі заходи планують роботу всього колективу закладу. Так на День захисту дітей 1 червня було проведено спортивне свято «Ми веселі, спритні дужі», 12 червня пройшов очний тур обласного конкурсу Веселі старти з елементами футболу.

 У дошкільному навчальному закладі протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до конституції України, Закону України про дошкільну освіту, Конвенції про права  дитини. Питанню соціального захисту вихователі приділяли увагу на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях.

Необхідно відмітити ефективно проведені інструктором з фізкультури, спільно з вихователями заходи: фізкультурні свята, відкритий показ заняття. Заходи проведені яскраво та цікаво. Вихованці весело граючись, тренуються виконувати рухи, різні фізичні вправи, використовуючи нестандартне обладнання. Прийняли участь в конкурсі «Веселі старти» з елементами футболу серед вихованців закладу. Результати фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у дошкільному навчальному закладі висвітлюються на педгодинах, на раді закладу, педрадах, виробничих нарадах, на веб-сайті закладу .

         Адміністрація та педагогічний колектив значну увагу приділяли формуванню мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування, вдосконаленню знань рідної мови. Для виконання Закону України «Про мову» в закладі було проведено систему відповідних заходів: тренінги, усні журнали, консультації. У групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено куточки державної символіки.

З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі проведені тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Проведено підготовку та   об’єктові протипожежні тренування персоналу закладу. З 21.05.2018 по 25.05.2018 було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху. В рамках цього тижня було закріплено знання дітей про дорожній рух, відбулася зустріч з працівниками патрульної поліції.   Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах. Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 1. Про  освіту
 2. Про дошкільну освіту
 3. Про охорону праці
 4. Про дитяче харчування
 5. Про фізичну культуру і спорт
 6. Конвенція про права дитини
 7. Про мови в Українській РСР
 8. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

Укази Президента України:

 1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні
 2. Про Державну премію України в галузі освіти

Постанови Кабінету Міністрів України:

 1. від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"
 2. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»
 3. Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»
 4. Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями та кабінет для щеплень. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчена старша медична сестра Панасенко О.Л. (стаж роботи на посаді – 30 років) та закріплений лікар-педіатр КЗ «ДЦП МСД № 9» Хасіна Л.В.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров´язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно - педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Аналіз стану здоров’я дітей

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоров’я

 

осн.

підг.

спец.

Кількість

дітей

321

30

3

%

88

11

1

 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

         У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

        З 5 березня 2018 року харчування дітей здійснює ТОВ «Контракт Продрезерв 5».  Харчування дітей по можливості наближується до виконання натуральних норм продуктів харчування відповідно до нормативних вимог. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. 

 

        

 Дієтичним харчуванням були охоплені діти, які мали довідку від лікаря. (33 д.)

        Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

 • дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;
 • організація питного режиму для дітей у групах;
 • дотримання режиму харчування у закладі;
 • дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;
 • дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;
 • організація харчування дітей пільгових категорій;
 • запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;
 • ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;
 • проходження медичних оглядів працівниками;
 • постійно проводилося та покращувалося матеріально – технічне забезпечення організації харчування:
 • забезпечення закладу необхідною кількістю посуду;
 • стан технологічного обладнання, проведення його поточного ремонту;
 • стан приміщень харчоблоку, комори, овочесховища відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснюється постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. По овочам – 100%, м’ясні, риба і молочні – 95%.

 

Згідно з річним планом роботи ДНЗ №206 педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Під час патронату серед батьків проводиться роз’яснювальна робота щодо обов’язковості дошкільної освіти. Батьків з дітьми запрошують на спільні з іншими дітьми прогулянки, святкові заходи, дні відкритих дверей, на консультації психолога та вихователів, також на заняття відповідно віку дітей.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Протягом 2017-2018 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну – «Гімнастика пробудження». Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працює 2гуртка за напрямками :

- образотворче мистецтво: «Умілі рученята»;

- шахи.

 

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

Завдяки  діяльності Ради закладу та благодійним внескам батьків матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:

- за батьківські кошти придбано багато матеріальних цінностей (водонагрівач, пилосос, кондиціонер, тканеві ролети, спортивний інвентар, ліжка,  ігровий  куточок, вішалки для рушників, шафи кухонні, тумби, шафи господарські, подушки, рушники, гардини, постільна білизна, дезінфікуючі засоби, методична література, підписка періодичних видань);

- проведені капітальні ремонти ігрових кімнат в групах №9,

Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків. Кількість витрачених батьківських та спонсорських коштів на підготовку закладу до нового навчального року склала 230508 грн. Детальний звіт роздано всім присутнім. А також буде висвітлено на сайті закладу.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектовано повністю.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства ст.57 Закону України «Про освіту».

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

· Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом  останніх 7 років.

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та школи - гімназії № 131. План спільних заходів передбачає:

 - взаємне відвідування занять педагогами;

 - педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка;

 - участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

           

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», в дошкільному навчальному закладі №206 проведено ряд заходів, а саме: звернення оформляються належним чином; підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду; своєчасному наданню відповіді.

За минулий 2017-2018 навчальний рік кількість усних звернень склала 176із них 144 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 4 щодо працевлаштування, 6 – звернення батьків по покращенню матеріально-технічної бази груп та дошкільного закладу, 3 - з приводу переведення дітей до інших груп, 1 звернення – скарги з приводу виховання дітей та виконання вихователями своїх обов’язків. Порушені питання були розглянуті та надані відповіді.

На сайті заклада висвітлюються всі події садочка, ведеться діалог між  адміністрацією  та батьками.

Адміністрація дошкільного закладу № 206 «Сонячний зайчик» висловлює вам, шановні батьки, щиру подяку за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу наших дітей. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

 

 

Завідувач ДНЗ №206                                   Л.Г.Запольська

 

 

 

 

 

З В І Т

завідувача Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №206» ДМР

Запольської Л.Г.

перед педагогічним колективом та громадськістю

20.07.2017 р.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

1. Вибори голови та секретаря зборів.

2. Вибір лічильної комісії

3. Звіт завідувача.

4. Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5. Таємне голосування.

 

Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №206 розташований за адресою: м. Дніпро,  вул. Донецьке шосе, буд. 126, тел./факс 724-27-62, розрахований на 14 груп. На даний час в дошкільному закладі функціонує 12 груп раннього та дошкільного віку з наповнюваністю 355 дитини:     

- раннього віку(3-й рік життя) – 3 групи;

- молодшого дошкільного віку (4-й рік життя) – 3групи;

- молодшого дошкільного віку (5-й рік життя) – 3групи;

- старшого дошкільного віку – 3групи.

          Мова навчання -  українська.

  Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Педагогічний колектив дошкільного закладу працює за програмами:

Комплексні освітні програми:

  1. «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні». (нова редакція):

  2.. «Дитина в дошкільні роки»  освітня програма  (науковий керівник К. Крутій);

Парціональні  програми:

 1. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.);

2. «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.);

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист,  22 вихователя (один вихователь знаходяться у декретній відпустці), 2 музичних керівника, 1 керівник гуртка, 1 інструктор з фізичного виховання (знаходиться у декретній відпустці). Усього 28 педагогів. Вакансії: практичний психолог, помічник вихователя, вихователь).

 

Освітній рівень педагогів:

 -        з вищою освітою – 5;                                                                      

-         з середньою спеціальною освітою – 23;              

-         кваліфікаційна категорія «спеціаліст» - 3;                                       

-         спеціаліст другої категорії – 1;

-         спеціаліст першої категорії –2;                                     

-         тарифний розряд – 23;

-         звання вихователь-методист – 4.

 

Упродовж 2016-2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу був спрямований на вирішення таких завдань:

1. Формування Національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку;

2. Формування розвитку морально- духовних якостей дошкільника, навичок культури спілкування як важливих чинників соціалізації особистості;

3. Продовжувати формувати у дітей дошкільного віку культуру здорового способу життя як складової їх психофізичного розвитку;

Для вирішення цих завдань в дошкільному навчальному закладі були створені наступні умови:

       планомірно проводилась робота щодо покращення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;

       • проводились семінари-практикуми, круглі столи, педагогічні наради роботу яких було спрямовано на вирішення питань оновлення змісту освітнього процесу і практичного впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. Робота з організації освітнього процесу мала науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

         Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

Вид діяльності

Планова кількість педагогів

Фактична

кількість

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

2

2

100

2.

Атестація

3

3

100

3.

Самоосвіта

28

28

100

4.

Участь у підготовці та проведенні навчально-методичних заходів

28

28

100

 

                   
    

            У 2016-2017 навчальному році підвищили кваліфікацію при ДОПІПО - вихователі Соболь Т.М. та Миронова Л.М., Ставицька Л.О. за власним бажанням відмовилась від проходження курсів у 2016 році.

Атестація педагогічних працівників проводиться за Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників. Ведеться відповідна документація.

Наслідки атестації за 2016–2017 навчальний рік: атестовано 3 педага нашого закладу: Миронова Л.М. (підтверджено відповідність займаній посаді та раніше встановленому 8 тарифному розряду),  Соболь Т.М.. (підтверджено відповідність займаній посаді та раніше встановленому 9 тарифному розряду), Ставицька Л.О. (підтверджено відповідність займаній посаді та встановленому 8 тарифному розряду) .

У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників.  Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

З метою підвищення теоретичного рівня фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом навчального року. Також проведена підписка на періодичні видання: ‹‹Дошкільне виховання››, ‹‹Дошкільний навчальний заклад››, ‹‹Вихователь методист дошкільного закладу››, ‹‹Музичний керівник››, «Психолог дошкілля»,  «Практика управління дошкільним закладом».

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу постійно працював над підвищенням свого професійного рівня.Важливим стимулом активізації діяльності педагогів стали колективні перегляди, які висвітлені на сайті нашого дитячого садка http://anddnz206.dnepredu.com/:

У закладі забезпечується результативна робота музично естетичного спрямування. Життя дошкільників стає різнобарвним, яскравим завдяки організовано проведеним музичними керівниками Каліста І.В., Фоменко Т.А. у співпраці з вихователями   святами - осінніми, новорічними, весняними, родинними, випускними, розвагами. Активними учасниками свят і розваг стають батьки. Такі заходи пропагують роботу колективу, всього закладу.

 У дошкільному навчальному закладі протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до конституції України, Закону України про дошкільну освіту, Конвенції про права  дитини. Питанню соціального захисту вихователі приділяли увагу на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях.

Необхідно відмітити ефективно проведені інструктором з фізкультури, спільно з вихователями заходи: фізкультурні свята, відкритий показ заняття. Заходи проведені яскраво та цікаво. Вихованці весело граючись, тренуються виконувати рухи, різні фізичні вправи, використовуючи нестандартне обладнання. Прийняли участь в конкурсі «Веселі старти» з елементами футболу серед вихованців закладу. Результати фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у дошкільному навчальному закладі висвітлюються на педгодинах, на раді закладу, педрадах, виробничих нарадах, на веб-сайті закладу .

         Адміністрація та педагогічний колектив значну увагу приділяли формуванню мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування, вдосконаленню знань рідної мови. Для виконання Закону України «Про мову» в закладі було проведено систему відповідних заходів: тренінги, усні журнали, консультації. У групах створено відповідне ігрове розвивальне середовище, оформлено куточки державної символіки.

З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі проведені тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Проведено підготовку та   об’єктові протипожежні тренування персоналу закладу. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не виявлено. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах.

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

1.     Про  освіту

2.     Про дошкільну освіту

3.     Про охорону праці

4.     Про дитяче харчування

5.     Про фізичну культуру і спорт

6.     Конвенція про права дитини

7.     Про мови в Українській РСР

8.     Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

Укази Президента України:

1.       Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

2.       Про Державну премію України в галузі освіти

Постанови Кабінету Міністрів України:

1.       від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

2.       Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

3.       Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»

4.       Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями та кабінет для щеплень. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують досвідчена старша медична сестра Панасенко О.Л. (стаж роботи на посаді – 30 років) та закріплений лікар-педіатр КЗ «ДЦП МСД № 9» Хасіна Л.В.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров´язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно - педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Аналіз стану здоров’я дітей

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

 

Фізичний розвиток

І

 

ІІ

ІІІ

осн.

підг.

спец.

гарм.

н/сер.

в/сер.

Кількість

дітей

144

209

10

322

37

4

219

18

126

%

40

58

2

89

10

1

60

5

35

 

         

         Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

         У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

         Харчування дітей по можливості наближується до виконання натуральних норм продуктів харчування відповідно до нормативних вимог. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. 

    

 Дієтичним харчуванням були охоплені діти, які мали довідку від лікаря. (30 д.)

        Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

·        дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

·        організація питного режиму для дітей у групах;

·        дотримання режиму харчування у закладі;

·        дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

·        дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

·        організація харчування дітей пільгових категорій;

·        запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;

·        ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;

·        проходження медичних оглядів працівниками;

Постійно проводилося та покращувалося матеріально – технічне забезпечення організації харчування:

·        забезпечення закладу необхідною кількістю посуду;

·        стан технологічного обладнання, проведення його поточного ремонту;

·        стан приміщень харчоблоку, комори, овочесховища відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;

 

Згідно з річним планом роботи ДНЗ №206 педагогами проведено обстеження мікрорайону на наявність 5-ти річних дітей, неохоплених дошкільною освітою. В закладі створена база даних дітей 5-ти річного віку даного мікрорайону. Під час патронату серед батьків проводиться роз’яснювальна робота щодо обов’язковості дошкільної освіти. Батьків з дітьми запрошують на спільні з іншими дітьми прогулянки, святкові заходи, дні відкритих дверей, на консультації психолога та вихователів, також на заняття відповідно віку дітей.

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення парадигми освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.

Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного досвіду, майстер-класи. В закладі залучена система інтерактивного навчання з математики, грамоти. На заняттях з фізкультури використовуються елементи авторської програми М.М.Єфименка, після денного сну – «Гімнастика пробудження». Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працює 2гуртка за напрямками :

- образотворче мистецтво: «Умілі рученята»;

- шахи,

Значна увага у розвитку закладу приділяється зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

Завдяки департаменту гуманітарної політики за бюджетні кошти в липні місяці була повністю замінена мережа холодного та гарячого водопостачання на металопластикові труби в підвальному приміщенні нашого закладу на суму 280 тисяч грн.

А завдяки  діяльності Ради закладу та благодійним внескам батьків матеріально-технічна база дитячого садка значно покращилась , а саме:

- за батьківські кошти придбано багато матеріальних цінностей (водонагрівач, ліжка, стільці, ігрові куточки, шафи для одягу, вішалки для рушників, матраци, подушки, рушники, гардини, постільна білизна, спецодяг для працівників, дезінфікуючі засоби, методична література, підписка періодичних видань);

- проведені капітальні ремонти ігрових кімнат в групах №9,

Протягом року на баланс централізованої бухгалтерії приймалось чимало матеріалів та матеріальних цінностей від батьків. Кількість витрачених батьківських та спонсорських коштів на підготовку закладу до нового навчального року склала 242364 грн. Детальний звіт роздано всім присутнім. А також буде висвітлено на сайті закладу.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагогічними кадрами дошкільний заклад укомплектовано повністю.

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства ст.57 Закону України «Про освіту».

Згідно ст.23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань ОБЖД.

· Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі протягом  останніх 7 років.

Регулярно вихователями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами: «Пожежна безпека», «Один вдома», «Ростемо кмітливими», «ОБЖД» і т.і.

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та школи - гімназії № 131. План спільних заходів передбачає:

 - взаємне відвідування занять педагогами;

 - педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка;

 - участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

            Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році здійснювалось на суму: ранній вік – 17.89 грн., дошкільний вік – 28.28 грн. 60% оплачували батьки відповідно –ранній вік – 10,73грн, дошкільний вік – 16,97грн, за циклічним меню, яке погоджено в санепідемстанції. Це дозволило наблизити виконання норм харчування до адекватної компенсації фізіологічної потреби дітей, збереження їх здоров’я та забезпечення їх нормального фізичного розвитку. В літній період діти забезпечені свіжими овочами та соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

З боку завідувача та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходять від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснюється постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснюється відповідно до режиму кожної вікової групи. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. По овочам – 100%, м’ясні, риба і молочні – 95%.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», в дошкільному навчальному закладі №206 проведено ряд заходів, а саме: заведено журнал обліку особистого прийому громадян.

За минулий 2016-2017 навчальний рік кількість усних звернень склала 198, із них 156 – з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 5 щодо працевлаштування, 7 – звернення батьків по покращенню матеріально-технічної бази груп та дошкільного закладу, 5 - з приводу переведення дітей до інших груп, 2 звернення – скарги з приводу виховання дітей та виконання вихователями своїх обов’язків. Порушені питання були розглянуті та надані відповіді.

На сайті заклада висвітлюються всі події садочка, ведеться діалог між  адміністрацією  та батьками.

Адміністрація дошкільного закладу № 206 «Сонячний зайчик» висловлює вам, шановні батьки, щиру подяку за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу наших дітей. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

 

 

Завідувач ДНЗ №206                               Л.Г.Запольська

 

                               Звіт про виконання плану соціально-економічного розвитку

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №206

Дніпропетровської міської ради

за 2016- 2017 навчальний рік

 

з/п

Види робіт

Кошти, що були залучені, грн.

Всього (грн.)

 

 

 

 

бюджет­ні

депу­татські

благодійн і внески

 

 

1.

Ремонт труб опалення в підвалі гр. №10

 

 

3 300

3 300

2.

Ремонт полу гр. №6, 10

 

 

1 000

1 000

3.

Ремонт холодильника

 

 

2 000

2 000

4.

Ремонт електроплити

 

 

500

500

5.

Ремонт ігрової кімнати, заміна дверей гр.№9

 

 

8 230

8 230

 

робота

 

 

8 660

8 660

6.

Придбання господарчих матеріалів, миючих та дезінфікуючих засобів

 

 

65 409

65 409

7.

Придбання постільної білизни

 

 

31 631

31 631

8.

Придбання медикаментів в медичний кабінет

2 297

 

293

2 590

9.

Придбання м'якого інвентарю (подушки, хітони, гардини гр. №5; рушники дит. гр. №2; матраци гр. №2,4,8; покривало та накидки на подушки гр. №4

 

 

16 674

16 674

10.

Придбання водонагрівача гр. № 3

 

 

1800

1800

11.

Придбання меблів (шафа для д/од гр. №7; ліжка дитячі гр. №3, 8, 10; ігрова стінка гр. №6; дит. стільчики гр. №3; вішалки для рушників гр.№2)

 

 

68188

68188

12.

Придбання квітів

 

 

650

650

13.

Придбання посуди

 

 

845

840

14.

Придбання лінолеуму гр.№1 та метод, кабінет

 

 

12 034

12 034

15.

Придбання килима  гр.№10

 

 

3 200

3 200

16.

Придбання решіток на батареї гр. №3

 

 

3 000

3 000

17.

Придбання прожекторів

 

 

1 500

1 500

18.

Послуги інтернета та телефона

 

 

1 920

1 920

19.

Канцтовари

 

 

650

650

20.

Доріжка здоров'я на спортивній площадці

 

 

700

700

21.